Sơn phủ sàn Polyurethane

  • FP-320A/B

    FP-320A/B

     là sơn lỏng hai thành phần, chứa nhựa Polyurethane làm thành phần chính và là vật liệu đàn hồi

    FP-320A/B

    Giá: Liên hệ