Vữa Epoxy

 • FE-370A/B

  FE-370A/B

   là hỗn hợp 3 thành phần, gồm vật liệu chính, chất tăng cứng và bột. Nó là một dạng vật liệu sinh thái thuộc loại hybrid

  FE-370A/B

  Giá: Liên hệ

 • FE-400A/B

  FE-400A/B

  là loại vữa nhựa trong suốt,  Epoxy nguyên chất 100% kết hợp với chất tăng cứng Polyamine

  FE-400A/B

  Giá: Liên hệ