Keo trám khe kháng nước

  • Epoxol® Elastic

    Epoxol® Elastic

    keo gắn kín bề mặt trường hợp cần khả năng chịu nhiệt và ứng suất cơ học

    Epoxol® Elastic

    Giá: Liên hệ