Kháng hóa chất, cường độ cơ học cao

 • Neorep®

  Neorep®

  Vữa sửa chữa các cấu kiện bê tông bị hư hại, nứt hoặc vỡ

  Neorep®

  Giá: Liên hệ

 • Epoxol® 2004

  Epoxol® 2004

  ứng dụng cho bề mặt cần khả năng kháng hóa chất và cường độ cơ học cao

  Epoxol® 2004

  Giá: Liên hệ