Vữa sửa chữa bê tông

 • Neobond®

  Neobond®

  Polyme gốc nước đặc biệt thích ứng cho liên kết bê tông cũ với bê tông mới

  Neobond®

  Giá: Liên hệ

 • Neocret®

  Neocret®

  Vữa xi măng đông kết nhanh, được gia cường cốt sợi, dùng để sửa chữa bê tông

  Neocret®

  Giá: Liên hệ

 • Neorep®Rapid

  Neorep®Rapid

  sửa chữa các cấu kiện bê tông bị hư hại, nứt hoặc vỡ

  Neorep®Rapid

  Giá: Liên hệ