xi măng đông cứng nhanh chặn nước

  • Neostop®

    Neostop®

    Xi măng gắn chết, đông kết cực nhanh dùng để chít điểm rò rỉ nước hoặc ẩm cấp tốc

    Neostop®

    Giá: Liên hệ