Bọt polyurethane 1 thành phần

 • GP-2000

  GP-2000

  là loại urethan lỏng một thành phần, độ kỵ nước cao, được bơm vào khe nứt bê tông rò rỉ nước và phản ứng với nước

  GP-2000

  Giá: Liên hệ

 • GP-3000

  GP-3000

   là vật liệu polyurethane bơm tiêm tạo ra lớp ngăn rò rỉ nước hiệu quả

  GP-3000

  Giá: Liên hệ

 • GP200

  GP200
  GP200

  Giá: Liên hệ

 • GP500

  GP500

  là loại purethan lỏng một thành phần, độ kỵ nước cao, được bơm vào khe nối bê tông chịu rung rò rỉ nước 

  GP500

  Giá: Liên hệ