Keo Polyurethane

  • Keo Polyurethan GP-570

    Keo Polyurethan GP-570

    là keo  urethane hai thành phần dùng để gắn kín và bảo vệ các dạng khớp nối biến động

    Keo Polyurethan GP-570

    Giá: Liên hệ