Trám khe giãn nở

 • Mariflex PU 40 SL

  Mariflex PU 40 SL

  là matit polyurethan hệ số đàn hồi cao

  Mariflex PU 40 SL

  Giá: Liên hệ

 • Mariflex PU 40

  Mariflex PU 40

  là matit polyurethan hệ số đàn hồi thấp

  Mariflex PU 40

  Giá: Liên hệ