Trám khe lún

 • Mariflex PU 30SL

  Mariflex PU 30SL

  là matit polyurethan hệ số đàn hồi thấp

  Mariflex PU 30SL

  Giá: Liên hệ

 • Mariflex PU 30

  Mariflex PU 30

  là matit polyurethan hệ số đàn hồi thấp, một thành phần

  Mariflex PU 30

  Giá: Liên hệ