Hợp chất bảo dưỡng

 • CONTOPP® NANOSILIN 20Z

  CONTOPP® NANOSILIN 20Z

  trám kín khe nứt nhỏ trong bề mặt xi măng

  CONTOPP® NANOSILIN 20Z

  Giá: Liên hệ

 • Evaporation Protection 10

  Evaporation Protection 10

  Ngăn ngừa vật liệu xây dựng xi măng kết dính khỏi nhanh khô

  Evaporation Protection 10

  Giá: Liên hệ