Vữa gốc nhựa epoxy

 • Nitofill EPLV

  Nitofill EPLV
  Nitofill EPLV

  Giá: Liên hệ

 • Conbextra HF

  Conbextra HF

  được sử dụng rộng rãi để đệm vữa dưới dạng tự chảy

  Conbextra HF

  Giá: Liên hệ

 • CONBEXTRA GP

  CONBEXTRA GP

  là loại vữa gốc xi măng được cung cấp để sử dụng ngay dưới dạng bột khô

  CONBEXTRA GP

  Giá: Liên hệ

 • Conbextra EP75 Plus

  Conbextra EP75 Plus

  là sản phẩm vữa rót gốc nhựa epoxy không chứa dung môi 

  Conbextra EP75 Plus

  Giá: Liên hệ

 • Conbextra EP300

  Conbextra EP300

  Vữa không co ngót gốc xi măng .Vữa tự chảy, gốc nhựa Epoxy, toả nhiệt thấp

  Conbextra EP300

  Giá: Liên hệ

 • CONBEXTRA EP75

  CONBEXTRA EP75

  Là loại vữa tự chảy, để sử dụng cho các mục đích 

  CONBEXTRA EP75

  Giá: Liên hệ