Trộn epoxy

  • Pentens EPO-FIL

    Pentens EPO-FIL

    là hợp chất nhựa Epoxy hai thành phần độ nhớt thấp với nhựa epoxy chất lượng cao

    Pentens EPO-FIL

    Giá: Liên hệ