Vữa

 • Epogrout 758™

  Epogrout 758™

  được pha chế theo tỷ lệ cốt liệu cao với nhựa để cung cấp cường độ cao trong khi vẫn dễ chảy khi thi công

  Epogrout 758™

  Giá: Liên hệ

 • Epogrout 758™

  Epogrout 758™

  được pha chế theo tỷ lệ cốt liệu cao với nhựa để cung cấp cường độ cao trong khi vẫn dễ chảy khi thi công

  Epogrout 758™

  Giá: Liên hệ

 • Duragrout

  Duragrout

  vữa trám kết cấu cường độ cao, có thể chảy, phi kim loại, không co ngót

  Duragrout

  Giá: Liên hệ

 • Crystex ®

  Crystex ®

    là vữa trám khe co giãn, độ lỏng cao, cường độ cao

  Crystex ®

  Giá: Liên hệ