Vật liệu kị nước

  • Pentens R-290

    Pentens R-290

    là chất lỏng silicon gốc silane/siloxane và có thể pha với dung môi hữu cơ

    Pentens R-290

    Giá: Liên hệ