Hệ thống trám khe

 • SealBoss ® 1500 SealOakum

  SealBoss ® 1500 SealOakum

  chặn nước thấm qua khe hở, khe nứt, khoảng trống lớn

  SealBoss ® 1500 SealOakum

  Giá: Liên hệ

 • FlexSeal 1

  FlexSeal 1

  Màng chống thấm bitum biến tính, một thành phần

  FlexSeal 1

  Giá: Liên hệ

 • CoatLiner Pro

  CoatLiner Pro

  Polyurea lai chủng Polyurethane

  CoatLiner Pro

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® FlexCoat

  SealBoss ® FlexCoat

  ưu hóa nhanh với đặc tính giãn dài nổi trội

  SealBoss ® FlexCoat

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® HD 80

  SealBoss ® HD 80

  sơn phủ polyurethan đa lớp liền mảnh, không dung môi, chịu lực nặng

  SealBoss ® HD 80

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss Flex Liner

  SealBoss Flex Liner

  là polyurethan hai thành phần

  SealBoss Flex Liner

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 6900

  SealBoss ® 6900

  là polyurea hai thành phần dạng phun, thơm, linh hoạt

  SealBoss ® 6900

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 6600

  SealBoss ® 6600

  ửa chữa khe đứng Polyurea linh hoạt hai thành phần

  SealBoss ® 6600

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 6500 HM

  SealBoss ® 6500 HM

  trám kín khe nứt, khe kiểm tra bị hư hại, khe nối cấu trúc trên bê tông ngang

  SealBoss ® 6500 HM

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 6500 HM

  SealBoss ® 6500 HM

  trám kín khe nứt, khe kiểm tra bị hư hại, khe nối cấu trúc trên bê tông ngang

  SealBoss ® 6500 HM

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss® 6500-50

  SealBoss® 6500-50

  là sản phẩm đa ứng dụng được sản xuất dưới công nghệ tiên tiến

  SealBoss® 6500-50

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss® 6500-50

  SealBoss® 6500-50

  là sản phẩm đa ứng dụng được sản xuất dưới công nghệ tiên tiến

  SealBoss® 6500-50

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss® 6500-50

  SealBoss® 6500-50

  là sản phẩm đa ứng dụng được sản xuất dưới công nghệ tiên tiến

  SealBoss® 6500-50

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 6500 - 80

  SealBoss ® 6500 - 80

  Trám độn khe nứt, khe kiểm tra hư hại

  SealBoss ® 6500 - 80

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 6200 AC

  SealBoss ® 6200 AC

  Đông kết và đạt cường độ cuối nhanh

  SealBoss ® 6200 AC

  Giá: Liên hệ

 • SealBoss ® 6060  QuickFix

  SealBoss ® 6060 QuickFix

  dùng để sửa chữa sàn bê tông & Asphalt nứt và vỡ

  SealBoss ® 6060 QuickFix

  Giá: Liên hệ