Phụ gia bê tông

 • Sika MonoTop-R

  Sika MonoTop-R

  là loại vữa xi măng, polyme cải tiến, công nghệ cao không võng

  Sika MonoTop-R

  Giá: 47500

 • Sika MonoTop-615HB

  Sika MonoTop-615HB

  Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao

  Sika MonoTop-615HB

  Giá: 47500

 • Sika Monotop 610

  Sika Monotop 610
  Sika Monotop 610

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® SP1000 PV

  Sika® Viscocrete® SP1000 PV

  Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông.

  Sika® Viscocrete® SP1000 PV

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® SP1000

  Sika® Viscocrete® SP1000

  Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông.

  Sika® Viscocrete® SP1000

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® HE-10 AT

  Sika® Viscocrete® HE-10 AT

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® HE-10 AT

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® 3000

  Sika® Viscocrete® 3000

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® 3000

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® 3000-20

  Sika® Viscocrete® 3000-20

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® 3000-20

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® 3000-10

  Sika® Viscocrete® 3000-10

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® 3000-10

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® HE-10

  Sika® Viscocrete® HE-10

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® HE-10

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® 2044

  Sika® Viscocrete® 2044

  Phụ gia giảm nước cực cao cho bê tông

  Sika® Viscocrete® 2044

  Giá: Liên hệ