Sơn Epoxy

  • Sikafloor 264 R 6011/7032

    Sikafloor 264 R 6011/7032

    là nhựa Epoxy có màu 2 thành phần không dung môi và kinh tế

    Sikafloor 264 R 6011/7032

    Giá: 199000

  • Sikafloor 263 R 6011/7032

    Sikafloor 263 R 6011/7032

    Lớp phủ tự san phẳng cho bề mặt sàn bê tông và bề mặt vữa cho tải trọng vừa và nặng

    Sikafloor 263 R 6011/7032

    Giá: 199000

  • Sikafloor 2530 New 6011/7032

    Sikafloor 2530 New 6011/7032

    Hệ thống sơn lót và sơn phủ hoàn thiện Epoxy có thể dùng nước pha loãng

    Sikafloor 2530 New 6011/7032

    Giá: 215000

  • Sikafloor 619

    Sikafloor 619

    epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp, chứa dung môi và có tính thẩm thấu tốt

    Sikafloor 619

    Giá: 258000

  • Sikafloor 2420

    Sikafloor 2420

    hất quét lót epoxy, 2 thành phần có chứa dung môi kết hợp với chất hỗ trợ tăng độ bám dính

    Sikafloor 2420

    Giá: 259000