Vật liệu trám khe II

 • Keo Polyurethan GP-570

  Keo Polyurethan GP-570

  là keo  urethane hai thành phần dùng để gắn kín và bảo vệ các dạng khớp nối biến động

  Keo Polyurethan GP-570

  Giá: Liên hệ

 • GP-1000

  GP-1000

  ứng dụng làm vật liệu sửa chữa khe nứt khô và ướt của đường ngầm, đường hầm, đê kè, cầu, bến cảng

  GP-1000

  Giá: Liên hệ

 • GP-900

  GP-900

   ứng dụng làm vật liệu sửa chữa khe nứt khô và ướt của đường ngầm, đường hầm, đê kè, cầu, bến cảng

  GP-900

  Giá: Liên hệ

 • GE-580

  GE-580

  Gắn kín miệng khe nứt bê tông cần bơm tiêm

  GE-580

  Giá: Liên hệ

 • GE-530

  GE-530

  Epoxy bơm tiêm độ nhớt cao dùng để sửa chữa khe nứt bê tông, gia cố trần thép tấm

  GE-530

  Giá: Liên hệ

 • GE-590

  GE-590

  được sản xuất để sửa chữa & gia cố kết cấu và sàn

  GE-590

  Giá: Liên hệ

 • GE-550

  GE-550

  là loại keo bơm epoxy đặc biệt dành cho các công trình dưới nước hoặc có độ ẩm cao

  GE-550

  Giá: Liên hệ

 • GE-520

  GE-520

  được sản xuất để gia cường những bộ phận không vững chắc của kết cấu và bơm tiêm

  GE-520

  Giá: Liên hệ

 • GE-510

  GE-510

   được sản xuất để gia cường những bộ phận không vững chắc của kết cấu và bơm tiêm

  GE-510

  Giá: Liên hệ