Tra cứu sản phẩm

 • AKFIX POLYUREA AL 1070

  AKFIX POLYUREA AL 1070

  là hệ thống Polyurea béo nguyên chất, hai thành phần, kháng UV

  AKFIX POLYUREA AL 1070

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA AS 1044

  AKFIX POLYUREA AS 1044

  là hệ thống polyurea thơm nguyên chất, hai thành phần

  AKFIX POLYUREA AS 1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA FA 1044

  AKFIX POLYUREA FA 1044
  AKFIX POLYUREA FA 1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA FR 1044

  AKFIX POLYUREA FR 1044

  là hệ thống polyurea thơm nguyên chất, hai thành phần, ninh kết nhanh

  AKFIX POLYUREA FR 1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA FX1044

  AKFIX POLYUREA FX1044

  là hệ thống polyurea nguyên chất đàn hồi

  AKFIX POLYUREA FX1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA HB 1015

  AKFIX POLYUREA HB 1015

  là hệ thống polyurea hỗn hợp, linh hoạt, 100% chất rắn, hai thành phần

  AKFIX POLYUREA HB 1015

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA HP 1044

  AKFIX POLYUREA HP 1044

  là hệ thống polyurea thơm nguyên chất, hai thành phần, đông kết rất nhanh

  AKFIX POLYUREA HP 1044

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA PA 1070

  AKFIX POLYUREA PA 1070

  là hệ thống polyurea gốc polyaspartic kháng UV, hai thành phần

  AKFIX POLYUREA PA 1070

  Giá: Liên hệ

 • AKFIX POLYUREA1045

  AKFIX POLYUREA1045

  là lớp sơn phủ linh hoạt, 100% chất rắn

  AKFIX POLYUREA1045

  Giá: Liên hệ

 • Antilime BE

  Antilime BE

  Chất cuốn khí thay thế vôi trong vữa xây và vữa trát

  Antilime BE

  Giá: Liên hệ

 • Acqua ® Primer

  Acqua ® Primer

  Sơn lót epoxy gốc nước dành cho bề mặt bê tông

  Acqua ® Primer

  Giá: Liên hệ

 • AC600 Pink Seal

  AC600 Pink Seal

  keo acrylic gắn khe biến động ít và trung bình giữa nhiều loại vật liệu xây dựng

  AC600 Pink Seal

  Giá: Liên hệ