Tra cứu sản phẩm

 • HDPE - SOLMAX 0.75mm

  HDPE - SOLMAX 0.75mm

  Làm lớp lót đáy cho các bồn bể chứa xăng dầu

  HDPE - SOLMAX 0.75mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 1mm

  HDPE - SOLMAX 1mm

  Lót đáy và phủ bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh

  HDPE - SOLMAX 1mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 1,5mm

  HDPE - SOLMAX 1,5mm

  Lót đáy và mái hồ nuôi thủy sản

  HDPE - SOLMAX 1,5mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 2.0 mm

  HDPE - SOLMAX 2.0 mm

  lót đáy và mái hồ nuôi thủy sản

  HDPE - SOLMAX 2.0 mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  Lót đáy hồ chứa nước khu công nghiệp

  HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  Giá: Liên hệ

 • HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  Lót đáy hồ chứa nước khu công nghiệp

  HDPE - SOLMAX 2.5 mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 0,75mm

  Huitex HDPE - 0,75mm

  thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và kiểm soát

  Huitex HDPE - 0,75mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 1,0mm

  Huitex HDPE - 1,0mm

   

  Huitex HDPE - 1,0mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 1,5mm

  Huitex HDPE - 1,5mm

  Màng chống thấm HUITEX thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và kiểm soát

  Huitex HDPE - 1,5mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 0,3mm

  Huitex HDPE - 0,3mm

  Màng chống thấm HUITEX thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và kiểm soát

  Huitex HDPE - 0,3mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex-HDPE 2,0mm

  Huitex-HDPE 2,0mm

   

  Huitex-HDPE 2,0mm

  Giá: Liên hệ

 • Huitex HDPE - 2,5mm

  Huitex HDPE - 2,5mm

   

  Huitex HDPE - 2,5mm

  Giá: Liên hệ