Tra cứu sản phẩm

 • Waterstop Grout™ - Internal

  Waterstop Grout™ - Internal

  là thành phần cơ bản của hệ thống Krystol ® Waterstop System và được sử dụng để chống thấm vĩnh viễn

  Waterstop Grout™ - Internal

  Giá: Liên hệ

 • Krystol Waterstop Treatment™

  Krystol Waterstop Treatment™

  trám đầy các khe nứt hoặc mao rỗng và khe nối ngăn chặn nước rò rỉ qua

  Krystol Waterstop Treatment™

  Giá: Liên hệ

 • Krystol Plug

  Krystol Plug

   là vật liệu dạng bột đông kết nhanh

  Krystol Plug

  Giá: Liên hệ

 • Krystol T1®

  Krystol T1®

   là một hệ thống chống thấm tinh thể láng bề mặt kết cấu

  Krystol T1®

  Giá: Liên hệ

 • Krystol Bari-Cote™

  Krystol Bari-Cote™

  là vữa chống thấm cường độ cao được thiết kế để sửa chữa khe nứt

  Krystol Bari-Cote™

  Giá: Liên hệ

 • Keo PU bơm súng B1/E

  Keo PU bơm súng B1/E

  ứng dụng rộng rãi cho các công trình xây dựng yêu cầu kháng lửa

  Keo PU bơm súng B1/E

  Giá: Liên hệ

 • Keo PU vạn năng

  Keo PU vạn năng

  Khả năng bám dính vững chắc và bề lâu lên hầu hết các vật liệu xây dựng

  Keo PU vạn năng

  Giá: Liên hệ

 • Keo Hybrid

  Keo Hybrid

  là loại keo có công nghệ sáng tạo tiên tiến nhất hiện có trên thị trường

  Keo Hybrid

  Giá: Liên hệ

 • Keo Pu

  Keo Pu

  là keo gắn chống thấm và chịu phong hóa bền lâu

  Keo Pu

  Giá: Liên hệ

 • Lanko K10 402 PU

  Lanko K10 402 PU

  Vữa bơm tiêm PU được sử dụng làm hệ thống chặn nước

  Lanko K10 402 PU

  Giá: Liên hệ

 • Lanko K11 Matryx 202

  Lanko K11 Matryx 202

  là hệ thống chống thấm gốc xi măng dùng để bảo vệ và chống thấm

  Lanko K11 Matryx 202

  Giá: Liên hệ

 • Lanko K11 228 Superflex

  Lanko K11 228 Superflex

  Vữa đông cứng nhanh trong nước

  Lanko K11 228 Superflex

  Giá: Liên hệ