Tra cứu sản phẩm

 • Lớp sơn bảo vệ mỏng

  Lớp sơn bảo vệ mỏng

  Lớp phủ sàn nhà kho là rất quan trọng,

  Lớp sơn bảo vệ mỏng

  Giá: Liên hệ

 • Lớp sơn bảo vệ

  Lớp sơn bảo vệ

  là hệ phủ sàn polyurethan lớp mỏng, chất lượng cao

  Lớp sơn bảo vệ

  Giá: Liên hệ

 • Lớp sơn bảo vệ

  Lớp sơn bảo vệ

  là hệ phủ sàn polyurethan lớp mỏng, chất lượng cao

  Lớp sơn bảo vệ

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 83 AC

  Lemax 83 AC
  Lemax 83 AC

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2.0 S

  Lemax 2.0 S

  Là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su, có độ đàn hồi cao kết hợp với cát và nhựa đường.

  Lemax 2.0 S

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2.0 PE

  Lemax 2.0 PE

  Là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su, có độ đàn hồi cao kết hợp với cát và nhựa đường.

  Lemax 2.0 PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2.0 DB

  Lemax 2.0 DB

   là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày

  Lemax 2.0 DB

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 1.5 S

  Lemax 1.5 S

  Là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su, có độ đàn hồi cao kết hợp với cát và nhựa đường.

  Lemax 1.5 S

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2 mm P - PE

  Lemax 2 mm P - PE

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 2 mm P - PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm P - PE

  Lemax 3 mm P - PE

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 3 mm P - PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm G - PE

  Lemax 3 mm G - PE

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 3 mm G - PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax PU

  Lemax PU

  Là một lớp màng chống thấm đa năng dạng chất lỏng, có hoạt tính co giãn đàn hồi cao, chuyên dùng trong việc chống thấm, trang trí hoặc những vị trí cần bịt kín.

  Lemax PU

  Giá: Liên hệ