Tra cứu sản phẩm

 • Lemax Seal

  Lemax Seal

  Vật liệu chống thấm có khả năng thẩm thấu tạo mạng tinh thể trong bê tông – Gốc xi măng. Sản phẩm của nhà máy sản xuất Lemax - Malaysia

  Lemax Seal

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 214

  Lemax 214

  Hợp chất xi măng dẻo hai thành phần, lớp phủ bảo vệ và chống thấm.

  Lemax 214

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 201

  Lemax 201

  Hợp chất xi măng dẻo hai thành phần, lớp phủ bảo vệ và chống thấm.

  Lemax 201

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Seal

  Lemax Seal

  Vật liệu chống thấm có khả năng thẩm thấu tạo mạng tinh thể trong bê tông – Gốc xi măng

  Lemax Seal

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm PE-APP

  Lemax 3 mm PE-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum được chưng cất được biến đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 3 mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 1.5mm PE

  Lemax 1.5mm PE

  là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su

  Lemax 1.5mm PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 1.5mm S

  Lemax 1.5mm S

  là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su

  Lemax 1.5mm S

  Giá: Liên hệ

 • L300

  L300
  L300

  Giá: Liên hệ

 • L550A

  L550A
  L550A

  Giá: Liên hệ

 • LW300

  LW300
  LW300

  Giá: Liên hệ

 • L370

  L370
  L370

  Giá: Liên hệ

 • L550B

  L550B
  L550B

  Giá: Liên hệ