Tra cứu sản phẩm

 • Sikament® R4

  Sikament® R4

  Phụ gia giảm nước cao cấp và  kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

   

  Sikament® R4

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® V4

  Sikament® V4

    Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® V4

  Giá: Liên hệ

 • Sikatop Seal 107

  Sikatop Seal 107

  Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi.

  Sikatop Seal 107

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® MP

  Sikament® MP

    Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® MP

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® HE-10 AT

  Sika® Viscocrete® HE-10 AT

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® HE-10 AT

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® SP1000

  Sika® Viscocrete® SP1000

  Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông.

  Sika® Viscocrete® SP1000

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® SP1000 PV

  Sika® Viscocrete® SP1000 PV

  Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông.

  Sika® Viscocrete® SP1000 PV

  Giá: Liên hệ

 • Separol®

  Separol®

  Hợp chất tháo dỡ khuôn.

   

  Separol®

  Giá: Liên hệ

 • Sika Formoil® C

  Sika Formoil® C

  Hợp chất hỗ trợ tháo ván khuôn (coffa).

   

  Sika Formoil® C

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Pump

  Sika® Pump

  Phụ gia bơm đa năng.

  Sika® Pump

  Giá: Liên hệ

 • Sikacrete® PP1

  Sikacrete® PP1

  Phụ gia bê tông.

  Sikacrete® PP1

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Aer

  Sika® Aer

  Phụ gia cuốn khí.

  Sika® Aer

  Giá: Liên hệ