Tra cứu sản phẩm

 • Sikaproof® Membrane RD

  Sikaproof® Membrane RD

  Màng lỏng chống thấm gốc Bitum

  Sikaproof® Membrane RD

  Giá: Liên hệ

 • SikaTop® Seal 107

  SikaTop® Seal 107

  Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi

  SikaTop® Seal 107

  Giá: Liên hệ

 • SikaTop® Seal 107

  SikaTop® Seal 107

  Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi

  SikaTop® Seal 107

  Giá: Liên hệ

 • SikaTop® Seal 107

  SikaTop® Seal 107

  Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi

  SikaTop® Seal 107

  Giá: Liên hệ

 • SikaTop® Seal 107

  SikaTop® Seal 107

  Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi

  SikaTop® Seal 107

  Giá: 32000

 • Sika® BituSeal T – 140 SG

  Sika® BituSeal T – 140 SG

  Là sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 4mm, gốc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được phủ cát, có thể uốn dẻo được ở OºC.

  Sika® BituSeal T – 140 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® BituSeal T – 140 SG

  Sika® BituSeal T – 140 SG

  Là sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 4mm, gốc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được phủ cát, có thể uốn dẻo được ở OºC.

  Sika® BituSeal T – 140 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® BituSeal T – 140 SG

  Sika® BituSeal T – 140 SG

  Là sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 4mm, gốc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được phủ cát, có thể uốn dẻo được ở OºC.

  Sika® BituSeal T – 140 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® BituSeal T – 140 MG

  Sika® BituSeal T – 140 MG

  Là sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 4mm, gốc  APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được phủ lớp đá dăm, có thể uốn dẻo được ở OºC.

  Sika® BituSeal T – 140 MG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Waterbars

  Sika® Waterbars

  Băng PVC chống thấm đàn hồi

  Sika® Waterbars

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Waterbars

  Sika® Waterbars

  Băng PVC chống thấm đàn hồi

  Sika® Waterbars

  Giá: Liên hệ

 • Sikaproof® Membrane

  Sikaproof® Membrane

  Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao

  Sikaproof® Membrane

  Giá: Liên hệ