Tra cứu sản phẩm

 • Sikaproof® Membrane

  Sikaproof® Membrane

  Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao

  Sikaproof® Membrane

  Giá: 43000

 • Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng, dày 3mm, gôc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được rắc cát, có thể uốn dẻo được ở OºC

   

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng, dày 3mm, gôc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được rắc cát, có thể uốn dẻo được ở OºC

   

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng, dày 3mm, gôc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được rắc cát, có thể uốn dẻo được ở OºC

   

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng, dày 3mm, gôc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được rắc cát, có thể uốn dẻo được ở OºC

   

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng, dày 3mm, gôc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được rắc cát, có thể uốn dẻo được ở OºC

   

  Sika® BituSeal T – 130 SG

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Latex

  Sika® Latex

  Phụ gia chống thấm và các tác nhân kết nối.

  Sika® Latex

  Giá: 77500

 • SikaGrout GP - VN

  SikaGrout GP - VN

  Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được dùng cho các mục đích thông thường.

  SikaGrout GP - VN

  Giá: 9000

 • Sikafloor Chapdur®_Green

  Sikafloor Chapdur®_Green

  Chất làm cứng sàn có màu, vô cơ, rắc khô

  Sikafloor Chapdur®_Green

  Giá: 15000

 • Sika® Extender T - VN

  Sika® Extender T - VN

  Tác nhân làm nhựa đặc sệt hơn.

  Sika® Extender T - VN

  Giá: Liên hệ

 • Sika Boom®

  Sika Boom®

  Sika Boom là chất định vị dạng bọt khí, đa năng, có độ giãn nở cao, một thành phần

  Sika Boom®

  Giá: Liên hệ

 • Sikadur 731 - VN

  Sikadur 731 - VN

  Chất kết dính gốc nhựa epoxy 2 thành phần thixotropic

  Sikadur 731 - VN

  Giá: 215000