Keo dán gạch

  • Các sản phẩm keo dán gạch

    Các sản phẩm keo dán gạch

    Keo dán gạch davco TTb cho thành quả là những viên gạch lát phẳng, thẳng hàng, bám dính tốt, cải thiện bám dính tốt trên polimer

  • Keo dán gạch Davco Super TTb

    Keo dán gạch Davco Super TTb

    Keo dán gạch không bụi cỡ lớn super ttb cho thành quả là những viên gạch lát thẳng hàng, bám dính tốt, kháng bụi.