Sửa chữa mặt ngoài bê tông

  • Lanko 732

    Lanko 732

    Vữa gia cố bê tông không co ngót lanko 732 gia cố bề mặt ngoài bê tông bị rỗng, khe hở bê tông