Vữa trám khe

  •  Vữa trám khe co giãn tăng cứng sàn

    Vữa trám khe co giãn tăng cứng sàn

    Vữa trám kết cấu cường độ cao, có thể chảy, phi kim loại, không co ngót, được trộn sẵn.Trong số đó có chứa cát silica được sàng lọc đều và rửa sạch