Sản phẩm chi tiết

CLEVER PU ACC CATALYST

Đóng gói

Màu sắc

Trong suốt đỏ nhạt

Thương hiệu

Xuất xứ

Giá bán: Liên hệ

CLEVER PU ACC CATALYST; là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng của CLEVER PU 110, CLEVER PU 120 và CLEVER PU 130.

Đặc tính

  • Tăng tốc độ phản ứng của PU đặc biệt trong mùa đông.
  • Ngăn chặn các khuyết tật bề mặt gây ra bởi thi công và loại bỏ bong bóng.
  • Gia tăng độ xúc biến của lớp màng.
  • Gia tăng các đặc tính cơ học của sản phẩm rất hiệu quả.
  • Nó cho phép tạo ra lớp màng dày hơn.
Download tài liệu Tiếng Việt (962 KB)
Download tài liệu Tiếng Anh (60.1 KB)