BÁO CÁO NGÀY 29/04/2020

 

 

I. Báo cáo công việc – Mr.Long :

– Hỗ trợ cập nhật sản phẩm lên trang sieuthichongtham.com.vn: Đã hoàn thành cơ bản


– Bổ sung các quy trình còn thiếu theo data sheet của sản phẩm : Đã hoàn thành 

– Triển khai xây dựng lưu đồ: Đang triển khai

 

II. Báo cáo công việc – Ms. Phương Anh :

 

III. Báo cáo công việc – Mr.Dũng :

 

– Thiết kế xây dựng site www.sieuthichongtham.com.vn: (Tối ưu hệ thống: Cập nhật nội dung & Tối ưu Keyword Sản phẩm + Bổ xung chức năng): Đang triển khai

+ Cập nhật bổ xung rà soát trang sieuthichongtham.com.vn

– Hỗ trợ kho: Bốc hàng : Đã hoàn thành

 

IV. Báo cáo công việc – Mr.Thọ :


1. Thiết kế trang website www.sieuthichongtham.com.vn : Đã hoàn thành
2. Triển khai thiết kế chương trình đào tạo hệ thống sản phẩm: Đang triển khai      

3. Rà soát và quản lý hệ thống Website : Đang triển khai


4. Triển khai thiết kế slide Hợp tác phát triển : Đang triển khai 

Trân trọng!