Sản phẩm chi tiết

Vật liệu lót Lemax Primer SB

Gốc

Màu sắc

Đen

Thương hiệu

Ứng dụng

, ,

Xuất xứ

Giá bán: Liên hệ

Dung dch Bitum cha bitum ôxy hóa và dung môi làm nhanh khô nguyên cht.

MÔ TSN PHM
Dung dch Bitum cha bitum ôxy hóa và dung môi làm nhanh khô nguyên cht. Nó có rt nhiu ưu đim: đặc tính bám dính và thm thu tt khi được ng dng, nhanh khô, không bdính.

NG DNG
Lemax primer SB được sdng làm lp lót để ngăn chn nhng nh hưởng ca bi và gim thiu srxp bmt bê tông, có thsan nhanh và ng dng màng bitum polyme, chai loi màng khò nóng và màng dán lnh bng keo bitum. Nó cũng được sdng làm lp chng thm cho tường bê tông, làm lp lót cố định trên bmt xi măng, gvà kim loi, và làm lp màng bo vcho ng và bkim loi.

THÀNH PH
N HÓA HC
Được làm thn hp dung môi và bitum ô xy hóa.

TÍNH CHT VT LÝ

Hình dng:
T
trng 20°C kg/l:
C
n khô 130°C:
Đim nt bitum ô xy hóa:
Độ thm thu ca bitum 25oC:
Th
i gian khô không bi:
Độ nht DIN 4 20°C:
pH
20°C:
Th
i hn sdng còn nguyên bao gói:
Nhit độ bitum chy mm:
Khnăng tcháy:
Thi gian khô để khò:
Dung dch màu đen
0.9 –1,00
40 – 43%
-10
oC
10 – 20 dmm
30’ – 60’
12” – 17”
Trung tính
24 tháng (trong
điu kin bình thường) 90/100°C
 > 200°C
 100’ – 140’

CÁCH SDNG SN PHM
Bmt bê tông phi được xlý càng khô càng tt, sch và không bám du m, bi bn. Lemax primer SB là sn phm có thsdng ngay bng chi, con lăn hoc thiết bphun. Trong ng dng màng bitum polyme khò nóng, thì bmt bê tông phi khô hoàn toàn; cách khác có thsdng mt loi sơn lót bitum đặc thù cho bmt m. Thi gian khô thường vào khong 1 gisau khi thi công; nếu lp lót quá dày, nhit độ mt nn khc nghit slàm gim khnăng thm thu, điu đó skéo dài thi gian khô, lên ti 2-4 gi.
M
c tiêu hao Lemax primer SB xp x250 – 300g/m2
Làm s
ch dng cbng cht hòa tan nitơ hoc tng hp thông thường.

TIÊU CHUN AN TOÀN
Xem bn thông san toàn.

Đ
ÓNG GÓI
Thùng 5/20 lít
Thùng 180 lít

Download tài liệu Tiếng Việt Download (2 MB)
Download tài liệu Tiếng Anh Download (2 MB)